We welcome discussions with the Malaysian government and other relevant organizations and businesses on how worker rights will be protected in light of continuing concerns in the gloves manufacturing sector.  We are hopeful that discussions will lead to real and workable solutions in accordance with agreed international norms on labour rights protection.  We would view a boycott on purchasing of gloves made in Malaysia to be an undesirable outcome.

Representatives from The International Working Groups on Ethical Public Procurement Sykehusinnkjöp Norway, Sustainable Public Procurement, a collaboration between the Swedish county councils and regions, Ethical Trading Initiative Norway, British Medical Association, Medical Fair & Ethical Trade Group

IWGEPP är ett nätverk som samarbetar för ökad etisk offentlig upphandling och består av upphandlande myndigheter, offentliga organisationer och NGOs från Storbritannien, Sverige, Norge, Italien, Holland, Belgien och Finland.

Migrantarbetare särskilt utsatt grupp
Migrantarbetare är en av de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden i Malaysia. Migrantarbetare får ofta oattraktiva och mycket krävande arbeten, sådana som beskrivs som ”3D-jobs”: dirty, dangerous och difficult. De förvägras ofta grundläggande rättigheter och vanligt förekommande är låga och otillräckliga löner, tvångsarbete, långa arbetsdagar och utan ledig dag i veckan. I de fall det finns anställningskontrakt förekommer det även att det är kontraktsbindande att jobba övertid. I Malaysia uppges över 3 miljoner legala och illegala migrantarbetare finnas. 20 procent av den totala arbetskraften i Malaysia beräknas vara migrantarbetare från länder som Bangladesh, Nepal, Burma och Indonesien. Dessa arbetare utsätts också systematiskt för diskriminering och behandlas ofta sämre än lokalt anställda. Det kan innebära att de har osäkra anställningar, inte får samma löner och förmåner. I vissa fall har de betalat stora summor till rekryteringsfirmor som de ständigt står i skuld till och övertid inte ersätts. Det är inte heller ovanligt att fabriksledningen tar deras pass eller ID-handlingar så att de i princip inte kan röra sig fritt.

18dec

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv