Den internationella läkemedelsregleringen och den svenska ersättningsmodellen tar inte hänsyn till miljörisker kopplade till tillverkning av läkemedel. Däremot har regionerna genom offentlig upphandling en möjlighet att driva på förändring och ta på sig en aktiv roll i att påverka utsläppen vid tillverkning av läkemedel. Sjukvården kan exempelvis ställa krav på ökad transparens och hur avfall tas om hand vid läkemedelstillverkning när de köper in läkemedel till den egna användningen.  En arbetsgrupp från Sveriges landsting och regioner, i nära samverkan med Upphandlingsmyndigheten, har under 2018 arbetat med att utveckla kriterier som  syftar till att premiera de leverantörer som kan uppvisa spårbarhet, som kan visa hur de kontrollerar utsläppen, som ger adekvat miljöinformation samt har rutiner för att hantera risker för utsläpp av API till miljön. Inom en snar framtid kommer förslagen att gå ut på remiss. Men Sverige är små inköpare på den globala marknaden och därför är det positivt att andra organisationer som FN också ställer krav.

Rosemary Kumwenda leder FN initiativet SPHS, Sustainable Procurement Health Sector (UNDP). SPHS är en organisation som drivs av flertalet FN-organisationer som syftar till att introducera och implementera hållbar upphandling inom hälsosektorn globalt.  SPHS bildades i maj 2012 genom ett samarbete mellan UNDP Europa och Centralasien, UNDP:s avdelning för upphandlingsstöd samt UNDP:s Nordiska representationsavdelning. Från och med januari 2015 har UNDP:s regionala hub i Istanbul, Turkiet, stått som värd för sekretariatet. Idag består SPHS av 10 medlemmar: UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNOPS, WHO, GAVI, the Global Fund och UNITAID. Sekretariatets primära syfte är att underlätta och samordna införandet av hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel samt hälso- sjukvårdsprodukter. Nu senast har UNDP lanserat ett SIDA-finansierat projekt Sutainable Health in Procurement Project (SHiPP) som syftar till att minska den negativa påverkan på människor och miljö från tillverkning av sjukvårdsprodukter. Projektet arbetar i 10 låginkomstländer och utvecklar en pilot för hållbar upphandling

Avslutningsvis diskuterar Nicolai Schaaf, Programme Manager för SIWIs arbete med vatten och läkemedel, frågan om hur vi kan verka för hållbart producerad antibiotika. Å ena sidan önskar industrin se ekonomiska incitament för att öka sina investeringar i ett miljöarbete  och för ökad transparens för att tillgodose exempelvis krav vid offentliga upphandlingar. Å andra sidan behöver offentliga upphandlare bättre information och transparens för att utveckla effektiva och verifierbara hållbarhetskriterier. Något som Nicolai beskriver som ett Catch 22. Den lösningen han förespråkar är ökad dialog och samverkan. Men han pekar även på två andra åtgärder som kan tas för att motverka utvecklingen av multiresistenta bakterier. Det ena är att helt enkelt förbjuda farliga utsläpp till miljön. Det andra är att premiera de leverantörer som är föregångare på området. Så Nicolai förespråkar en kombination av reglering och att ge en premie till de leverantörer som är föregångare.

Waterfront3

En gång i kvartalet publicerar SIWI Stockholm Waterfront som är ett magasin på engelska med artiklar om den senaste forskningen och nyheter ifrån institutets olika program och aktiviteter, samt vad som händer i världen inom vattensektorn. Läs gärna mer på sidan 4 och på sidan 23.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv