Mötet arrangerades av den norska branschorganisationen Melanor tillsammans med Initiativ för Etisk Handel (ETI) i Norge. Under mötet presenterade Grete Solli slutsatser och erfarenheter från den gemensamma resan som gjordes under 2018 till Sialkot i Pakistan. Därefter pratade Cindy Bearman från ETI UK om modernt slaveri, human rights due diligence, samt presenterade projektet. Projektet ska mynna ut i en konkret handlingsplan för privata och offentliga inköpare för att adressera risker i leveranskedjan. Handlingsplanen kommer även att innehålla konkreta åtgärder som behöver vidtas lokalt i Sialkot för att eliminera barnarbetet. Med i projektet är idag Sykehusinnkjop Norge, Sveriges landsting och regioner, flertalet leverantörer, men även lokala organisationer i Pakistan. ETI UK leder projektet och leverantörer uppmuntrades under dagens möte att ansluta sig till initiativet.

 

20190121 180907

 

Är du intresserad av att delta i projektet eller att få veta mer? Kontakta gärna det nationella kansliet!

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv