Mötet inleddes med en presentation av det nationella arbetet och vad som förväntas av en kontaktperson. Efter det diskuterades hur gruppen vill lägga upp arbetet framöver och vilka frågor som känns extra prioriterade att samarbeta om på nationell nivå.

Utöver det presenterade Erika Ekman på Trossa ”Kemkollen” som är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material genom materialanalyser. Projektet drivs av Stockholms Universitet och Trossa.

En dag fylld med bra idéer, spännande diskussioner och en plan för det fortsatta arbetet. Nu är vi äntligen igång!

 

Upåpstartsmöte 190130

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv