Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot ILOs kärnkonventioner. Trots det finns cirka 25 miljoner människor i världen som befinner sig i någon form av tvångarbete enligt ILO och International Organisation of Migration (IOM). Den illegala exploateringen av människor genererar exempelvis cirka 50 miljarder dollar varje år. Mycket av de produkter som upphandlas till offentlig sektor framställs i länder där riskerna för tvångsarbete är höga.  Stater har ett särskilt ansvar att skydda människor mot brott mot mänskliga rättigheter – inte minst genom offentlig upphandling (UNGP 6).

Aten3

OSCE har tagit initiativ till ett flerårigt projekt som ska stötta stater i arbetet med att minska risken för människohandel i leveranskedjor. Fokus för workshopen i Aten var hur offentlig upphandling kan användas som ett styrmedel. Konferensen inleddes med ett tal från Kailash Satyarthi som fick Nobels fredspris för sitt arbete mot barnarbete. Hans meddelande till deltagarna var att alla stater, genom offentlig upphandling, spelar en viktig roll i arbetet mot trafficking, slav- och tvångsarbete. Under de två dagarna fick vi ta del av erfarenheter från bland annat USA, Grekland, Sverige och Brazilien om hur man arbetar med offentlig upphandling som styrmedel.

Aten1

Bild: Pauline Göthberg, Luiz Machado, Technical Specialist on Forced Labour, Advocacy and Partnerships Unit, International Labour Organization, Alexander Trautrims, Project Leader of the Unchained Supply Project, University of Nottingham Rights Lab, Konstantinos Tzanetopoulos, General Director of Public Procurements,General Secretariat of Commerce and Consumer Protection, Hellenic Ministry of Economy and Development

Vid konferensen lanserade Aten ett initiativ för att adressera trafficking genom offentlig upphandling vilket vi kommer att följa noga.

Aten2borgmästare

Bild: Giorgos Kaminis, borgmästare i Aten

Ett stort tack till OSCE för inbjudan och till Radu Cucos för en mycket väl organiserad workshop. Ett stort tack också till alla deltagare för möjligheterna att diskutera och ta del av hur man arbetar med frågan i andra länder. OSCE:s vägledning kan laddas ned här.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv