Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller undersöknings- och kirurgiska handskar, katetrar och kondomer till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige.  Migrantarbetare är en av de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden i Malaysia. Migrantarbetare får ofta oattraktiva och mycket krävande arbeten. De förvägras grundläggande rättigheter och vanligt förekommande är låga och otillräckliga löner, tvångsarbete, långa arbetsdagar och utan ledig dag i veckan. I de fall det finns anställningskontrakt förekommer det även att det är kontraktsbindande att jobba övertid. I Malaysia uppges över tre miljoner migrantarbetare finnas. 20 procent av den totala arbetskraften i Malaysia beräknas vara migrantarbetare från länder som Bangladesh, Nepal, Burma och Indonesien. Dessa arbetare utsätts också systematiskt för diskriminering och behandlas ofta sämre än lokalt anställda. Det kan innebära att de har osäkra anställningar, inte får samma löner och förmåner. I vissa fall har de betalat stora summor till rekryteringsfirmor som de ständigt står i skuld till. Det är inte heller ovanligt att fabriksledningen tar deras pass eller ID-handlingar så att de i princip inte kan röra sig fritt i samhället.

Det nationella kansliet var inbjudna att representera det internationella nätverket International Working Group on Ethical Public Procurement som består av upphandlande myndigheter och NGOs i Europa. Vi lyfte det arbete som bedrivs mellan Sveriges regioner och Sykehusinnkjöp samt lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan vara ett effektivt styrmedel för att förbättra arbetsvillkor i globala leveranskedjor.

Några slutsatser från mötet var vikten av ett utökat samarbete mellan upphandlande myndigheter och mellanstatliga organisationer, vikten av politiskt ledarskap för att stärka mänskliga rättigheter i offentlig upphandling samt att vi måste utveckla metoder för att gottgöra de vars rättigheter har blivit kränkta. Vi ser fram mot ett fortsatt samarbete med våra kollegor i och utanför Europa. 

Bryssel2

Bryssel3

Foto: Rosey Hurst Impactt, Jude Kirton-Darling MEP, Andy Hall Human Rights Advocate, Heidi Hautala MEP och ordförande, Darran Whatley London Universities Purchasing Consortium

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv