Namnlös

 

Kemkollen syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehållet i upphandlade varor och material. En prioriteringsmodell har utvecklats som pekar ut produktområden där man ser stora skäl till stärkt och utökad uppföljning av kemikalieinnehåll i varor och material. En valideringsmodell har även utvecklats som pekar ut vilka labbanalyser som fungerar till vilket produktområde, och hur många produkter vi behöver testa för att kunna dra slutsatser för hela produktområdet. Förhoppningen är att vi i förlängningen kommer bidra till att stärka utvecklingen av riktigt relevanta kemikaliekrav. För mer information se: Kemkollen

Ett pilotprojekt kommer att starta under 2019 och fokusera på ”Produkter i barnmiljö” och ”Mjuka värden” – Textil.

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv