Migrantarbetare är en av de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden i Malaysia. Migrantarbetare får ofta oattraktiva och mycket krävande arbeten. De förvägras grundläggande rättigheter och vanligt förekommande är låga och otillräckliga löner, tvångsarbete, långa arbetsdagar och utan ledig dag i veckan. I de fall det finns anställningskontrakt förekommer det även att det är kontraktsbindande att jobba övertid. I Malaysia uppges över tre miljoner migrantarbetare finnas. 20 procent av den totala arbetskraften i Malaysia beräknas vara migrantarbetare från länder som Bangladesh, Nepal, Burma och Indonesien. Dessa arbetare utsätts också systematiskt för diskriminering och behandlas ofta sämre än lokalt anställda. Det kan innebära att de har osäkra anställningar, inte får samma löner och förmåner. I vissa fall har de betalat stora summor till rekryteringsfirmor som de ständigt står i skuld till. Det är inte heller ovanligt att fabriksledningen tar deras pass eller ID-handlingar så att de i princip inte kan röra sig fritt i samhället.

Handskar är sedan 2010 ett av regionernas nationellt prioriterade riskområden på grund av risk för bristande arbetsförhållanden vid tillverkning. I oktober 2018 fick vi kännedom om att det förekom systematiska kränkningar av migrantarbetares rättigheter vid handskfabriker i Malaysia. Vi har sedan dess samverkat med SKL Kommentus och Sykehusinnkjöp och efterfrågat  information om de handskar vi upphandlar tillverkas i Malaysia och vilka åtgärder som leverantörerna har vidtagit. Nu upphandlas revisorer för att kontrollera våra leverantörers fabriker i Malaysia  och revisionerna kommer att genomföras i mars eller april.

SvD

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv