WSP:s uppdrag har varit att ta fram en behovsanalys, det vill säga en beskrivning av vilken miljökonsekvens regionernas upphandlingskategorier kan ge upphov till samt vilken miljönytta som eventuellt kan uppnås genom att ställa miljökrav genom upphandling. Rapporten kommer att ligga till grund för det kommande arbetet med att prioritera de upphandlingskategorier vi ska arbeta med inom det nationella samarbetet. Presentationen webbsändes och drygt 30 personer från regionerna deltog.

 

WSp rapport miljö

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv