Katharina Högdin presenterade sitt uppdrag att samordna och stötta Sveriges regioners arbete med att utveckla och dela kunskapen om miljöpåverkan vid olika produkt- och materialval. Hon ska även utveckla och följa upp miljökrav vid upphandling.  Uppdragsgivare är miljöchefer i regionerna och den gemensamma styrgrupp som finns för Hållbar upphandling där såväl inköps- och miljöchefer ingår.

Regionerna har sedan länge ett aktivt samarbete kring miljöfrågor. Men genom detta initiativ är det Regionernas ambition att ytterligare effektivisera och samordna arbetet där det ger störst effekt. Det innebär att Katharina ska Identifiera i vilka upphandlingskategorier man kan uppnå störst miljönytta genom upphandling. Analysen ska även koppla till de mål som finns i miljöprogrammen dvs giftfri miljö, klimatpåverkan och cirkulär ekonomi. Behovsanalysen blev alldeles nyligen färdig och miljöchefer och styrgruppen kommer i början av april att fatta beslut om vilka upphandlingskategorier det ska satsas på. Vidare arbetar Katharina med ett initiativ som handlar om att tillsammans med SKL Kommentus kunna skicka produkter på materialanalyser för kemikalieinnehåll. Men i framtiden kanske vi också kan få innehållsdeklarationer för de varor vi upphandlar.

Vi hann även med att prata om riskkategorin medicinteknik. Sedan 2016 har regionerna beslutat om en ansvarsfördelning av de åtta prioriterade riskområden och Region G har ansvar för medicinteknik. Två revisioner har nyligen genomförts och Magnus presenterade resultat från dessa. Vi hade många bra diskussioner kring både risker i leveranskedjorna och vilka utmaningar vi har med att följa upp de krav som ställs.

blekinge

Foto: Katharina Högdin, nationella kansliet presenterar det nationella miljöarbetet för upphandlare och miljöansvariga i Region Blekinge.


Ett stort tack till Magnus och hans kollegor för en mycket givande dag med bra och intressanta diskussioner. Vi kommer gärna tillbaka!

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv