Under 2018 genomförde regionen en marknadsanalys och identifierade en ny textil i flergångsmaterial som just hade presenterats på marknaden. Produkten specialarbetsdräkt som består av byxa, blus och huva används av personal vid operationer.

Region Skåne valde att räkna på vad skillnaden blev om man bytte ut den engångstextil som användes mot en specialarbetsdräkt som klarade 150 tvättar. Analysen pekade på att användning av flergångstextilier innebar en 80 procentig besparing av koldioxidutsläpp jämfört med engångstextilier. Engångstextilier belastar också miljön fyra gånger mer än flergångstextilier. Men den största vinsten var att man kunde använda flergångstextilier längre och avfallet minskade avsevärt. Vid en beräkning av totalkostnaden för specialarbetsdräktens livslängd jämfört med engångstextil beräknades en kostnadsbesparing på 70-80% uppnås under fyra år. Andra aspekter var kortare transporter och att tillverkningen sker i länder där riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter är mindre.

- Fokus har varit att arbeta med att smalna av sortiment, ha mindre antal produkter och därmed mindre mängd material säger Anja Björnberg Ekstrand, strategisk inköpare och regional samordnare.

Upphandlingen som gjordes resulterade i en produkt som består av polyester och kolfiber. Väven produceras i Sverige och produktionen sker i Baltikum. Den är även miljöcertifierad enlig Öko-tex klass II och Bluesign.

Vi hoppas nu kunna dela med oss av resultaten till övriga regioner och hoppas att fler kan ta del av våra erfarenheter säger Anja Björnberg Ekstrand.

Anja190312

Foto: Anja Björnberg Ekstrand, strategisk inköpare och regional samordnare.

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv