Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot ILOs kärnkonventioner. Trots det finns cirka 25 miljoner människor i världen som befinner sig i någon form av tvångarbete enligt ILO och International Organisation of Migration (IOM). Den illegala exploateringen av människor genererar cirka 50 miljarder dollar varje år. Mycket av de produkter som upphandlas till offentlig sektor framställs i länder där riskerna för tvångsarbete är höga.  Stater har ett särskilt ansvar att skydda människor mot brott mot mänskliga rättigheter – inte minst genom offentlig upphandling (UNGP 6).

"We all know that modern slavery, forced labour and human trafficking are not evils of the past. They are with us today and their victims are hidden in plain sight." – sa Victoria Atkins¨, Minister for Crime, Safeguarding and Vulnerability.


 “It is crucial that governments lead by example,” sa Bradley Armstrong, first assistant secretary at Australia’s Trade and Customs Division . Han sa vidare att “Government agencies are big buyers - whether it is worker uniforms or IT and infrastructure - and have a responsibility to avoid buying goods tainted by forced labor."

Förra året kom USA, Australien, Nya Zealand, Storbritannien och Kanada överens om gemensamma principer för att ta itu med modernt slaveri i leveranskedjor och uppmanade samtidigt andra regeringar att ansluta sig. En av principerna handlar om offentlig upphandling och hur upphandlande myndigheter bör agera för att identifiera och motverka tvångsarbete vid framställning av produkter och tjänster som upphandlas till offentlig sektor.

UK2

Några av slutsatserna från konferensen var en önskan om ökad harmonisering av krav, att regeringar måste bistå både upphandlare och leverantörer med kapacitets-höjande aktiviteter och att man ville se ökade samarbeten. Både mellan upphandlande myndigheter men även mellan länder för att dela information och erfarenheter.

UK1

Foto: Julien Rolland OneMed, Dr. Mahmood Bhutta BMA och läkare, Jenny Ählström DiFi, moderator Reuters

Här kan man läsa mer:

https://www.reuters.com/article/us-global-government-slavery/show-dont-tell-governments-urged-to-lead-way-on-tackling-slavery-idUSKCN1R81IO

https://www.gov.uk/government/news/government-leads-the-way-in-tackling-modern-slavery-in-public-procurement

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv