Eleverna visade ett stort intresse för hållbarhet och de 17 globala målen som är en del i undervisningen. De fick insikt i hur textilproduktion påverkar vattenförsörjningen globalt men också vad som händer när stora mängder kemikalier används. Eleverna fick reda på hur mycket virtuellt vatten det går åt för att producera ett par jeans. Av de 400 eleverna som lyssnade hade mer än hälften jeans på sig och de kunde själva konstatera hur många tiotusentals liter vatten det handlade om! De fick också tips på vad de själva kan göra för att bidra - exempelvis genom att köpa färre textilier, återanvända och leta efter rätt märkta textilier.

- Det var mycket inspirerande att möta 16-åringar som har ett så stort intresse för hållbarhet och som delade med sig av intressanta tankar. En helt ny arena för mig – sa Anja Björnberg Ekstrand.

Anja vattenVVD

Foto: Anja Björnberg Ekstrand föreläser på gymnasieskolan Spyken

Övriga föreläsare var VASYD med Skyfall, MSB med Krisberedskap, Lunds universitet med Menstruation Matters och SLU med Malariamyggors äggläggning.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv