Idag känner vi oss lite extra glada och stolta. Vilken spännande utveckling vårt nationella samarbete har haft tillsammans med våra leverantörer, samarbetspartners och myndigheter. Nedan kan du läsa om några av aktiviteterna.

 • Regionerna tog ett gemensamt beslut om att samordna miljöarbetet inom upphandling nationellt. En nationell miljöstrateg finns sedan april 2018 som en del av det nationella kansliet för hållbar upphandling.
 • Under 2018 har 38 självskattningar skickats ut, 13 nya kontorsrevisioner genom¬förts, 2 fabrik¬s¬revisioner genomförts och 29 pågående uppföljningar hanterats (avvikelsehant-ering) och 7 uppföljningar avslutats efter det att avvikelserna har åtgärdats.
 • Ett konkret resultat av regionernas krav är att flertalet leverantörer har infört ett systematiskt arbete för att identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan.
 • Under året har en särskild analys för risker inom globala logistik- och transportkedjor genomförts.
 • Tillsammans med Region A, Sykehusinnkjöp och det nationella kansliet har ett projekt med fokus på risker vid tillverkning av instrument i Pakistan påbörjats och en studieresa till Pakistan har genomförts. Som del av projektet tas en best practice fram för hållbar upphandling av instrument.
 • Vi har aktivt bidragit till Upphandlingsmyndigheten vägledning för hållbara leveranskedjor.
 • Satsningar på intern kompetensutveckling för såväl regionala samordnare som för kontaktpersoner med fokus på mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. 
 • Vi har samarbetet med en rad internationella organisationer och delat med oss av våra erfarenheter.
 • Vi arrangerade tillsammans med leverantörer en workshop vid Swedish Medtechs årliga upphandlingskonferens med syfte att tillsammans utveckla utvärderingskriterier för sociala krav.
 • Under året har såväl kvalificeringskrav som utvärderingskriterier utvecklats och tillämpats av Region C för att adressera särskilda miljömässiga- och sociala risker inom inköpskategorin IT.
 • Nya kontraktsvillkor, uppföljningsrutiner och styrgruppsrutiner har lanserats.
 • Region B har medverkat i ett projekt om block-chain teknik för att öka transparens och spårbarhet i livsmedelskedjor.
 • Tillsammans med SKL Kommentus har leverantörskonferenser genomförts på tre orter i Sverige.

BildVR2018

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv