Region Jämtland-Härjedalen har nyligen tagit över rollen som regional samordnare i Region A och många av representanterna inom region A är nya för det nationella arbetet med hållbar upphandling. Under dagen gick vi därför igenom våra interna rutiner och diskuterade specifikt vad som görs inom riskområdet instrument. Bland annat diskuterades ETI-projektet som syftar till att adressera risken för barnarbete inom instrumenttillverkningen i Pakistan, de uppföljningar som är på gång, samt de utvärderingskriterier för instrument som Region Västernorrland håller på att utveckla. Mötet syftade även till att påbörja arbetet med framtagandet av nästkommande handlingsplan som ska gälla mellan år 2020-2022.

 

instrument huvudsida

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv