Bakgrunden till studien är regionernas arbete för att tillse att de varor och tjänster som köps in till hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Hittills har risker kopplade till utvinning av råmaterial och tillverkning av varor identifierats för ett antal produkter. Däremot har kännedomen om risker kopplade till transporter av varor och tjänster varit låg trots att dessa risker potentiellt kan påverka samhällsviktiga leveranser som läkemedel och kirurgisk utrustning.

För att förankra arbetet i verksamheten har studien haft som utgångspunkt de av regionerna prioriterade åtta riskområdena, samtidigt som att den har ett globalt perspektiv och omfattar vägfart, sjöfart, tågfart och luftfart.
Det är viktigt att titta på hela transportkedjan och inte bara på de sista milen av transport inom Sverige. Klimatpåverkan är ofta som störst i mellanleden, t.ex. i transporten från Asien till Europa. Det är också viktigt att ha i åtanke att godset ofta transporteras tillsammans med andra varor och att deltagande i bredare samarbeten och initiativ kan vara avgörande för förändring.

Vad gäller leveranser till den svenska sjukvården kan det generellt sägas att handel och import från eller genom högriskländer eller områden kan ha inverkan på leveranssäkerheten. Även länder med höga korruptionsrisker kan försena leveranserna.

Transporterdatorer

Bild: Exempel på transportvägar datorer (sista leverantörsled) s.8

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv