Revision avslutad
Revisionen genomfördes under februari 2019. Inga avvikelser upptäcktes under revisionen. En sammanfattning av revisionsrapporten kan laddas ner här.

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv