Sveriges regioner ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. I enlighet med Agenda 2030 och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter verkar vi för en hållbar utveckling. Sedan 2010 bedriver Sveriges regioner ett nationellt samarbete för att främja hållbara leveranskedjor genom hållbara offentliga upphandlingsmetoder. Vi vill, i samarbete och dialog med våra leverantörer, säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas är framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vägledning syftar till att tydliggöra Sveriges regioners förväntningar på leverantörer vad gäller socialt och miljömässigt ansvar. Vägledningen innehåller förklarande texter till kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor och tydliggör vilka åtgärder som leverantören ska vidta för att uppfylla dessa villkor. Vägledningen riktar sig även till upphandlare som ska ställa och följa upp krav. Vägledningen har tagits fram i samarbete med Upphandlingsmyndigheten.

 

20190522 vägledning

 

Ni hittar den uppdaterade vägledningen här

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv