Inköpsorganisationen vid Helsingfors Universitetssjukhus upphandlar varor och tjänster till ett belopp om 400 miljoner euro/år. De genomför samordnade upphandlingar för 23 sjukhus i Helsingforsområdet men även för andra sjukhus i landet. I februari 2018 fattade HUS beslut om att arbeta strategiskt med hållbara leveranskedjor och inköpsorganisationen fick i uppdrag att ta fram en plan för detta. Inom ramen för det arbetet studerar man även hur andra länder i Norden har organiserat arbetet coh det var bakgrunden till besöket i Sverige.

HUS

Under dagen presenterade inköpsdirektör Ragna Forslund samt enhetschef Stefan Perdahl från upphandlingsavdelningen vid Region Stockholm hur de genomför samordnade upphandlingar och hur hållbarhetskraven integreras som en naturlig del i inköpsprocessen. Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten, berättade om det stöd som de tillhandahåller till upphandlande myndigheter som vill ställa och följa upp hållbarhetskrav. Bland annat har Upphandlingsmyndigheten, tillsammans med SKL Kommentus och Regionernas nationella samarbete utvecklat en vägledning för hållbara leveranskedjor. Vägledningen omfattar såväl krav som metod för uppföljning. Det nationella kansliet redogjorde för Regionernas nationella samarbete för att säkerställa hållbara leveranskedjor inom åtta prioriterade riskområden. Vi berättade också om hur vi har organiserat miljöarbetet och det sociala arbetet nationellt.

Några av de gemensamma frågorna som vi diskuterades under dagen var möjlighet till harmonisering av krav för att underlätta för såväl leverantörer som för ett utvidgat nordiskt samarbete på uppföljningssidan. Andra frågor handlade om att gemensamt planera och dela resultat från avtalsuppföljningar. Som ett nästa steg kommer Helsingfors Universitetssjukhus att bjudas in till vårt nästa samverkansmöte med våra norska kollegor vid Sykehusinnkjöp för att diskutera ett eventuellt fortsatt nordiskt samarbete.

HUS 3199

Bild: Katharina Högdin, Nationell miljöstrateg, Pauline Göthberg, nationell samordnare, Riikka Juuma, HUS Logistiikka, Karin Lonaeus, Nationell hållbarhetsstrateg, Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten, Marianne Mujunen, HUS Logistiikka

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv