Under resans gång deltog vi på tre revisioner samt gjorde ytterligare ett fabriksbesök. Vi träffade även Transparency International i Kuala Lumpur, ILO samt en kvinnorättsorganisation. Fokus för besöken var migrantarbetares rättigheter med särskilt fokus på de rekryteringsavgifter som migrantarbetare tvingas betala för att få arbete i Malaysia. Vi besökte både fabriker och boenden och såg såväl goda exempel som utmaningar vad gäller hälsa- och säkerhet, hygien och arbetsvillkor. Övertid är en stor utmaning i fabrikerna, liksom frågan om levnadslön. Samtliga fabriker har dock infört en zero cost policy och strävar mot att säkerställa att migrantarbetare inte ska behöva stå för några rekryteringsavgifter själva.

Resan gav oss värdefulla insikter vad gäller situationen för migrantarbetare i Malaysia, samt vad gäller pågående förändringar i landet, inte minst med avseende på regeringsskiftet som skedde under 2018. ILO har även flertalet pågående projekt inom frågan, bland annat vad gäller att adressera gap i lagstiftningen.

En reserapport från resan kommer att publiceras liksom resultaten från revisionerna. För ytterligare information, kontakta mig (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Emma Johansson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

 

20190613 145019

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv