I artikeln beskrivs hur Region Gävleborg arbetar med hållbara leveranskedjor och hur man i samarbete med övriga 20 regioner i Sverige säkerställer att de produkter och tjänster som upphandlas är framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Den politiska ledningen i Region Gävleborg har bland annat antagit den gemensamma uppförandekoden för leverantörer som omfattar krav på att leverantörer ska respektera mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption i hela leveranskedjan. 

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.

RegionB

Bild: Bo Svedberg, CFO, Region Gävleborg

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv