Dagen inleddes med diskussioner kring kategoristyrning och hur hållbarhet bättre kan integreras i inköpsprocessen. Därefter gästades vi av Worldfavor, som tillhandahåller regionernas nya systemstöd för uppföljning av hållbarhetskrav. Resten av dagen ägnades åt att diskutera och presentera handlingsplanerna och det fortsatta arbetet inom de respektive riskkategorierna.

Dagen efter fick det Nationella Kansliet möjlighet att delta på årsmötet för Landstingsnätverket för Upphandling, och berättade då om det pågående arbetet i Malaysia inom riskområdet handskar samt om vad som är på gång inom miljösamordningen.

 

Steningevik

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv