Under resan medverkade vi som observatörer vid revisioner. Varje revision genomfördes i två dagar av ett revisionsteam på 5-7 personer. Revisionens fokus var migrantarbetares rättigheter och revisionsteamet bestod därför av både män och kvinnor från såväl Bangladesh, Myanmar och Nepal, så att de kunde kommunicera med arbetare från samtliga nationaliteter. Även ledningen intervjuades och dokument granskades. Revisionsteamet hade ombetts att lägga mycket fokus på förbättringsmöjligheter för att skapa underlag för fortsatt arbete och dialog med fabriken.

I syfte att inte störa revisionen medverkade vi endast vid öppnings- och/eller stängningsmöten, samt vid rundvandring på fabriker och i arbetarbostäderna. Vi medverkade inte under arbetarintervjuerna. Under vår vistelse gjorde vi besök på ytterligare en fabrik (ej revision), och besökte organisationerna Transparency International, International Labour Organisation samt en kvinnorättsorganisation vid namnet Persatuan Sahabat Wanita Selangor.

Reserapporten hittar ni här.

 

reserapport handskar

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv