2015 skrevs en första avsiktsförklaring mellan Norge och Sverige för att utbyta information och erfarenheter kring hållbar upphandling, samarbeta kring uppföljning och genomföra gemensamma projekt och aktiviteter. Nu har även Finland gått med i det gemensamma arbetet. Samarbetet avser bland annat:
• utbyte av information vad gäller risk- och uppföljningsområden
• rapporter som framtagits av respektive part som avser gemensamma frågor
• kommande revisioner
• Krav i upphandling
• information om möten som hålls med gemensamma leverantörer och endera part.
• Samordna möten mellan parterna när det gäller övergripande frågor av gemensamt intresse.

Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt (HUS) är Finlands största sjukhusdistrikt. HUS Logistics leveranskedjor är globala och baserade på upphandlingskontrakt. De produkter HUS Logistics upphandlar tillverkas i så kallade riskländer (BSCI-klassificering), och en av prioriteringarna i HUS Logistics hållbarhetsarbete är att se till att förhållandena där dessa produkter tillverkas återspeglar en respekt för mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter (ILOs kärnkonventioner). HUS tar även hänsyn till grundläggande miljöfrågor i samband med upphandlingar med hänvisning till de viktigaste aspekterna i HUS-miljöpolicy.

Sykehusinnkjöp HF ansvarar for anskaffelser til alle helseforetak i Norge. Sykehusinnkjöp HF har fölgende föring i vedtektene: Helseföretaget skal rörge for at anskaffelsene skjer på korrekt of samfunnsansvalig måte. Helseforetaket skal vare en pådriver for etisk handel og miljövennlige innkjöp.

Vi ser mycket fram mot samarbetet med våra norska och finska kollegor!

IMG 4188 002

Katharina Hödgin Enhetschef Hållbar Upphandling och Teemu Lehtimäki Ordförande, Upphandlingschef, Inköp Sörmland Västmanland

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv