Den europeiska arbetsgruppen – The European Working Group on Ethical Public Procurement – syftar till att öka samarbetet och sprida goda exempel inom Europa inom området hållbar upphandling. Aktuella ämnen för årets möte var det pågående arbetet i Malaysia, där Sverige presenterade resultatet av de revisioner som nyligen genomförts i handskfabriker i Malaysia, samt instrumenttillverkning, där ETI UK leder ett projekt som syftar till att adressera risker vid tillverkningen i Pakistan.

Under mötet diskuterades även det nya samarbetet med OECD. Pia Uhre Trulsen, från Sykehusinnkjop i Norge, valdes även till ny ordförande i gruppen.

I samband med mötet hade det Nationella Kansliet, tillsammans med Sykehusinnkjop i Norge, bjudits in till en workshop för att berätta om hur man i de nordiska länderna arbetar med hållbar upphandling. Vid workshopen deltog upphandlare och andra representanter från italienska myndigheter, som bland annat fick lära sig om hur de svenska regionerna samarbetar kring uppföljning av hållbarhetskrav i leveranskedjor.  

 

Rom bild

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv