Inspirationsföreläsning av Kajsa Nylander Hållbarhetsansvarig på Systembolaget

 

Efter en introduktion från styrgruppens ordförande Teemu Lehtimäki började dagen med att Kajsa Nylander berättande om Systembolagets arbete med uppföljning och den resa man har gjort internt för att komma dit man är idag. En mycket inspirerande presentation med många lärdomar som vi kan ta med oss i det nationella samarbetet framöver.

 

Goda exempel

 

Efter det presenterade det Nationella Kansliet de aktiviteter som genomförts så här långt under 2019 samt de effekter vi kan se av den nationella samordningen. Mycket tid går åt att följa upp avvikelser för att slutföra pågående uppföljningar. Det är i denna fas som förbättringar och utveckling sker och det är därför särskilt viktigt att detta lyfts, prioriteras och att man i regionerna avsätter tillräckligt med tid och resurser.

 

26 nov

Handlingsplaner 2020-2022

 

Regionerna presenterade under dagen sina handlingsplaner för de kommande tre åren. För ytterligare information om planerna inom de respektive riskområdena, kontakta gärna de regionala samordnarna!

 

Stort tack till styrgruppen, regionala samordnare och kontaktpersoner för bra diskussioner och för allt arbete som genomförs inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling!

 

 

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv