Vid workshopen medverkade region A, region C samt det nationella Kansliet (även region F skulle ha medverkat men fick förhinder). Swedish Medtech började med att berätta om historiken och de diskussioner som vi hade under Upphandlingskonferensen 2018. Regionerna presenterade sedan det pågående arbetet inom riskområdena IT, instrument och handskar, och nya krav som används i upphandlingar kopplat till hållbarhet. Diskussionerna kretsade bland annat kring hur utvärderingskriterier kan bidra till ökad insyn i leveranskedjan, samt hur vi kan premiera leverantörer som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.

Tack Swedish Medtech för bra diskussioner, vi ser fram emot fortsatt dialog!

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv