FN:s vägledande principer samt de globala utvecklingsmålen uppmanar upphandlande myndigheter att använda sitt inflytande för att främja hållbart företagande genom offentlig upphandling. Ändå är de goda exemplen sällsynta. Halvdagseventet, som ägde rum i Bryssel, samlade regerings- och upphandlingsaktörer, företag, experter och andra samhällsaktörer i syfte att identifiera nödvändiga åtgärder för att säkerställa att EU-direktivet är ett stöd, och inte ett hinder, för att främja ansvarsfullt företagande genom offentlig upphandling. Nationella Kansliet hade bjudits in för att presentera Sveriges regioners nationella samarbete med hållbar upphandling, som ett gott exempel på hur hållbar upphandling kan ske i praktiken. 

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv