- Min roll kommer främst vara att underlätta och samordna uppföljningar, både gällande miljö och CSR. Arbetet är resurskrävande och för många av landets regioner är det en utmaning att få till det i det dagliga arbetet. Genom samordning av både kravställning och uppföljning blir vi en än mer betydelsefull spelare på marknaden och samtidigt som vi tar en del av arbetsbördan från de regionala verksamheterna. – säger Christina

Sveriges regioner och landsting upphandlar varor och tjänster till ett värde av mer än 120 miljarder kronor per år. Sedan 2010 samarbetar samtliga regioner med att ställa och följa upp sociala- och miljömässiga krav i upphandling. Genom Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling samordnas arbetet för att de produkter och tjänster som köps in är framställda under hållbara, ansvarsfulla och miljömässigt försvarbara förhållanden. Den nationella samordningen ökar möjligheten att nå största möjliga hållbarhetsnytta med upphandling som verktyg.

Nationella kansliets arbete styrs av verksamma miljö- och inköpschefer från landets regioner och dess främsta uppdrag är att främja hållbara upphandlingsmetoder i syfte att minska negativ påverkan på människor och miljö under produktens eller tjänstens livscykel. 

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv