Deltog på seminariet gjorde såväl leverantörer som representanter från regioner och kommuner. Sydsvenska handelskammaren inledde seminariet med att berätta om agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Därefter låg fokus på regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling. Bland annat diskuterades risker inom områdena handskar, IT och livsmedel, regionernas gemensamma modell för att genomföra riskanalyser och handlingsplaner, samt för att genomföra uppföljningar och dela resultat. Seminariet avslutades med att deltagarna själva fick öva på att kartlägga leveranskedjor och risker. Tack Handelskammaren för en kul dag med givande diskussioner!

 

globala malen logo och ikoner

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv