Under presentationen berättade Katharina om det arbete som bedrivits inom ramen för den nationella miljösamordningen sedan starten 2018. Man diskuterade arbetet med framtagandet av prioriterade områden, arbetet med Kemkollen och det kommande arbetet med framtagandet av gemensamma leverantörshearings och krav. Fokusområden inom miljöarbetet är giftfri miljö, minskade klimatpåverkan och cirkulär ekonomi.

Jämtland-Härjedalen har bland annat sedan länge arbetat med giftfri miljö genom utfasning av skadlig kemikalier i upphandlade varor och cirkulär ekonomi i form av återbruk av möbler. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med regionen kring miljökrav och uppföljning!

 

RJH

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv