Vill du läsa mer om Hållbar upphandling och vad vi gjorde 2019 inom det nationella nätverket ska du läsa vidare i verksamhetsrapporten för 2019

VR

Skrivet av: Christina Levin
Om författaren
Christina Levin arbetar som hållbarhetscontroller på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv