Mötet började med att vi presenterade regionernas gemensamma samarbete. Region Kalmar län ingår i riskområde F med fokus på handskar och andra generella förbrukningsvaror och efter den generella delen avslutade Karin med att berätta om den tidigare uppföljningen av handskleverantörer i Malaysia och det pågående arbetet med avvikelsehanteringen.

Vi tackar Region Kalmar län för ett bra möte och givande diskussion!

Kalmar slott.nordostra sidan

 By Alexandru Baboş Albabos - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7964968

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv