Vid revisionerna uppdagades flertalet utmaningar kopplat till rekrytering och arbetsvillkor för migrantarbetare, som är en särskilt sårbar grupp i våra leveranskedjor. Leverantörerna har tillsammans med fabrikerna adresserat många av de avvikelser som identifierades, men åtgärdsarbete kvarstår gällande bland annat korruption och återbetalning av rekryteringsavgifter. Med anledning av detta vänder sig nu Hållbar Upphandling tillsammans med sina samverkanspartners till branschorganisationen för handsktillverkare i Malaysia, då man ser ett behov för branschgemensamma initiativ för att komma vidare i arbetet.

”En av de mest komplexa uppgifterna efter utförda revisioner är återbetalning av rekryteringsavgifter samt korruptionsproblematik i rekryteringsprocessen, utmaningar som genomsyrar hela handskindustrin i Malaysia. Då MARGMA är handsktillverkarnas branschorganisation har de en central roll i att hitta lösningar i branschgemensamma frågor. Därför anser vi att det är viktigt att se att de tar en tydlig ställning i dessa frågor och agerar för att förändra arbetsnormer inom industrin” säger Emma Lewau, vice ordförande i Hållbar Upphandling, som också deltog vid revisionerna i Malaysia under förra året.

Brevet lyfter resultatet från de uppföljningar som genomfördes 2019 och pekar på de utmaningar som idag kvarstår. Man lyfter även den ökade riskbilden som uppstått i och med Covid -19. Brevet är signerat av Hållbar Upphandlings ordförande samt vice ordförande, samt av Hållbar Upphandlings samverkanspartners SKL Kommentus, Sykehusinnkjop Norge samt Helsingfors Universitetssjukhus Finland.

”Genom att gå samman med våra samverkanspartners hoppas vi kunna öka vårt inflytande och visa på enighet i denna fråga. Vi vill också öppna upp för dialog och samarbete med aktörer lokalt i Malaysia, så att vi tillsammans kan angripa utmaningarna och hitta lösningar”, säger Emma Lewau.

MARGMA har ännu inte återkommit med något svar på brevet.

 

Handskar

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv