Dagen bjuder på inspiration, omvärldsbevakning och rundabordssamtal, kring fokusfrågor för dagen som:

  • Hur kan vården tillsammans driva på utveckling och utbud av mer hållbara plastprodukter?
  • Miljöbedömningar - hur kan inköpsbeslut inom vården ge ännu mer miljönytta för pengarna?
  • Minska onödig användning – hur kan man jobba för att minska onödig användning genom att främja mer hållbara beteenden?
  • Från engångs till flergångs i vården – möjligheter till ökad resurseffektivitet, och försörjningstrygghet?
  • För vilka produkter och hur?Ökad faktisk materialåtervinning av plast från vården - hur?
  • Hur blir arbete för hållbar plastanvändning en självklarhet, hur integrerar vi hållbar plastanvändning i det dagliga arbetet?

Dialogmötet går av stapeln den 14 oktober, klockan 10-15.30 på Skype, och om omständigheterna tillåter, med möjlighet att delta på plats i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm.

Länk till eventet:

http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Dialogmote-for-en-hallbar-anvandning-av-plast-i-varden--vad-vet-vi-redan-idag-och-hur-gor-vi-verkstad-av-den-kunskap-vi-har/

Skrivet av: Christina Levin
Om författaren
Christina Levin arbetar som hållbarhetscontroller på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv