Utöver arbetsrutinerna lyftes innehållet i uppförandekoden samt koppling till regionernas miljöarbete, hur organisationen ser ut, kontraktsvillkor och miljökrav, hur du praktiskt går tillväga för att genomföra uppföljningar inom ramen för det nationella samarbetet, samt rutiner för avvikelsehantering. Webbsändningen avslutades med att Karin Lonaeus gick igenom några konkreta exempel från tidigare genomförda uppföljningar.

Webbsändningen riktade sig till alla inom det nationella nätverket samt till övriga inom regionerna med ett intresse för att lära sig mer om det nationella samarbetet. Totalt deltog 23 personer. Nationella kansliet planerar för ytterligare en webbsändning under hösten för de som inte hade möjlighet att medverka vid detta tillfälle.

Stort tack till alla som var med och alla intressanta frågor!

Kontrollfrågor

 

 

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv