Covid-19-pandemin har lett till att hållbarhetsriskerna i globala leveranskedjor har ökat. Det gäller både vid produktion av produkter där efterfrågan har gått upp, men också inom områden där efterfrågan har minskat och miljoner arbetare förlorar sina arbeten och därmed sin möjlighet till försörjning. Offentlig sektor har en viktig roll att bidra till att minska riskerna genom att ställa krav vid inköp.

Regionerna har under krisen följt situationen i leveranskedjorna för de produkter som köps in. Man har bland annat utvecklat ett särskilt formulär för att kunna följa upp nya aktörer på marknaden och lyft frågan till dialog med befintliga leverantörer och branschorganisationen Swedish Medtech.

För att läsa hela artikeln, klicka här.

 

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv