Sveriges regioner tecknade redan 2015 ett samverkansavtal med SKL Kommentus för att samordna och effektivisera arbetet med hållbar upphandling. Samordningen innebär bland annat att vi harmoniserar de rutinkrav vi ställer på leverantörer, planeringen av uppföljningar och att vi delar resultat. Sedan 2018 omfattar regionernas nationella samordning även miljö vilket har inneburit att vi idag tydligare samverkar även inom det området.  Ett sådant uppmärksammat projekt är Kemkollen. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material som vi har berättat om tidigare. 

Andra områden som diskuterades under dagen var en e-learning utbildning som vi tillsammans med SKR utvecklar om hållbar upphandling. Utbildningen ska lanseras senare i år och omfattar hur hållbarhet kommer in i upphandlingens alla delar; planering, upphandling och uppföljning. Under dagen diskuterades även avtalsuppföljningar av ställda krav och som från och med januari kommer att genomföras i vårt nya systemstöd. Sist men inte minst diskuterades behovet av att eventuellt uppdatera kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor som i så fall kommer att ske in nära samarbete med Upphandlingsmyndigheten.

Vi tackar SKL Kommentus för en mycket givande dag och ser fram mot vårt fortsatta samarbete. 
 SKL20200922
Bild: Lena Wettergren SKL Kommentus, Karin Lonaeus Nationella Kansliet, Katharina Högdin Nationella Kansliet, Ylva Svedenmark SKL Kommentus, Peter Nohrsted SKL Kommentus, Anna Löfström SKL Kommentus, Christina Levin Nationella Kansliet, Marie Andersson Borgenport SKL Kommentus
Kristin Tallbo SKL Kommentus. Inte med på bild Marilouise Berg, Pauline Göthberg
 
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv