Vid webbinariet deltog mellan 35-40 personer från regionerna, som fick höra om det nationella arbetet med hållbar upphandling. Under webbinariet ges en djupare genomgång av innehållet i regionernas gemensamma uppförandekod för leverantörer, samt av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor. Olika metoder som tillämpas för uppföljning av kontraktsvillkoren presenterades och exempel från revisioner, såväl kontorsrevision som fabriksrevisioner, visades upp. 

 

Stort tack till alla som deltog vid webbsändningen! Missade du årets webbsändningar? Ingen fara, det kommer en ny chans 2021! 

 

Logotyp med beskrivning 002

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv