Vill ni införa cirkularitet i era upphandlingar och behöver hjälp med att prioritera bland alla målen och välja strategi? Nu finns modellen, Mål och Strategier för Cirkulär Upphandling, framtagen av Vlaanderen-Circulair översatt till svenska av RE:Source.

visual DS Aankopers SWE

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv