Bild som visar del ur presentationen

Skrivet av: Christina Levin
Om författaren
Christina Levin arbetar som hållbarhetscontroller på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv