Seminariet bjöd på många intressanta presentationer. Dagen inleddes med såväl en presentation om läkemedelsrester i sydsvenska vatten och med ett internationell perspektiv på läkemedelstillverkningens negativa effekter på miljön. Därefter fokuserade seminariet på de svenska aktörernas roll i att driva utvecklingen för en mer miljövänlig tillverkning av läkemedel. Här presenterade Upphandlingsmyndigheten sina nya kriterier för läkemedel, och Lena Göransson Modigh från VGR berättade om sitt arbete med riskområdet läkemedel, inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling. Bland annat berättade Lena om den vägledning som man tillsammans med det nationella Kansliet och Region Stockholm håller på att ta fram, som ska vara ett stöd för regioner vid tillämpningen av Upphandlingsmyndighetens krav. Därefter fick samtliga tre branschorganisationer för läkemedel ge sin syn på kriteriearbetet, regelverk samt vilka mekanismer som bäst kan driva på utvecklingen mot mer hållbara läkemedel. Passet avslutades med en paneldebatt med samtliga talare, samt bland andra Katharina Högdin från det Nationella Kansliet, som särskilt betonade vikten av harmonisering av krav på internationell nivå. Det fanns en enighet bland aktörerna om att det fortfarande, över tio år efter att rapporterna om läkemedelsutsläpp vid tillverkning publicerades, görs för lite för att adressera problemen. Diskussionerna kretsade mycket kring frågan om transparens och vikten av informationstillgänglighet för olika aktörer som säljer och köper läkemedel.

Seminariets sista del handlade om hur stöd för konsumenter och förskrivare utvecklas för att i ökad grad ta hänsyn till miljöbelastning. Här fick vi bland annat lyssna till Sveriges apoteksförening, Region Stockholm, Strama region Uppsala, SIWI och Högskolan i Kristianstad.

Stort tack till Läkemedelsverket och Kunskapscentrum för Läkemedel i Miljön för en givande dag med många intressanta diskussioner!

 

2020 10 15 Blogg LMV II

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv