Nationella samordnaren för Agenda 2030 bjöd in till en dag för omställning den 3 november 2020 på temat ”Decade of Action and Delivery”. Den nationella samordnaren ska stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt. Den nationella samordnaren arbetar för att stärka, främja och fördjupa olika aktörers arbete. 

Konferensen vände sig till alla som på olika sätt engagerar sig i arbetet för att uppnå de 17 målen för hållbar utveckling. Deltog gjorde kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhälle, forskning och myndigheter för att tillsammans med talare och berättelser om samverkan över gränserna ta sig från vad till hur och växla upp genomförandet av Agenda 2030.

Det Nationella Kansliet presenterade regionernas samarbetsmodell och arbete kring hållbar upphandling, med särskilt fokus på metodik för genomförande av riskbedömningar. Gruppen fick möjlighet att diskutera utmaningar och möjligheter med att integrera hållbarhet i inköpsprocessen samt bestämma konkreta nästa steg i arbetet.

 

20201104 154613

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv