Rapporten, Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2020, presenteras idag för sjunde gången och den speglar regionernas miljöarbete utifrån regionala politiska prioriteringar.

Temadelen 2020 är upphandling och lyfter fram regionernas samarbete Hållbar upphandling. Samarbetet strävar mot harmonisering av miljökrav och gemensamma uppföljningar. Det är också ett forum för att dela erfarenheter och allt det goda arbete som bedrivs i regionerna. Samarbetet startades för 10 år sedan och utökades 2018 till att även inkludera miljökrav.

"Att vi nu tagit steget och även kan samverka gällande miljökrav är väldigt positivt för en mer hållbar framtid." Lena Larsson, ordförande i Ledningsnätverket för regionernas Upphandling (LfU).

Länk till rapporten hittar du här.

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv