Kathleen McCaughey, strateg hållbara leveranskedjor vid Region Stockholm deltog i veckan i ett viktigt och spännande samtal om hållbara leveranskedjor inom IT och lyfte även vikten av det nationella samarbetet.

IT-leverantören Advania bjöd in till ett samtal mellan olika aktörer om hur man bör arbeta med hållbara leveranskedjor av IT-produkter. I samtalet mellan Helena Nordin hållbarhetschef vid Advania, Sören Enholm, TCO Development Deborah Albers, Responsible Business Alliance och Kathleen Mc Caughey diskuterades utmaningar och lösningar vad gäller risker vid utvinning av mineraler, produktion av hårdvara, spårbarhet och transparens och inte minst effektiva metoder för att följa upp de krav som ställs. Kathleen fick även möjligheter att lyfta frågan om samverkan med organisationer på plats i de länder som tillverkar IT-produkter för att få tillgång till information direkt från arbetare.

Samtalet spelades in och kan ses här.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv