Ragna Forslund, ordförande i styrgruppen för hållbar upphandling.


Att kunna vara en del av Sveriges regioners gemensamma arbete för att uppnå målen i Agenda 2030 är verkligen en förmån.

Vad arbetar du med inom Region Stockholm?

Jag är upphandlingschef på Region Stockholms serviceförvaltning. Vi ansvarar för regionens samordnade upphandlingar och har en portfölj på omkring 1900 avtal med ett underliggande värde om cirka 12 miljarder kronor inom ett stort antal inköpskategorier som till exempel inom läkemedel, medicinteknik, IT och konsulttjänster.

Du är också styrgruppsordförande för det nationella samarbetet med hållbar upphandling. Vad innebär det?

I tio års tid har ett nätverk av upphandlings- och inköpschefer inom Sveriges regioner (f.d. landsting) samarbetat genom ett nationellt kansli för hållbar upphandling. Primärt låg fokus på att samarbeta kring just social hållbarhet men numera är samarbetet breddat och omfattar även miljömässig hållbarhet. Regionerna turas om att sitta i styrelsen för detta ledningsnätverk för regionernas upphandlingar, men de tre största regionerna – Skåne, Västra Götaland och Stockholm – är permanenta medlemmar. Det nationella kansliet hör organisatoriskt till Region Stockholm men styrs och följs upp av en av nätverket utsedd styrgrupp. Alla regioner är också med och finansierar kansliet, var och en i förhållande till sin folkmängd. Nätverkets ordförande utser ordförande för kansliets styrgrupp. Sedan ett år tillbaka är det alltså jag, ett uppdrag som jag är mycket stolt över!

Varför är den här rollen viktig?

Att kunna vara en del av Sveriges regioners gemensamma arbete för att uppnå målen i Agenda 2030 är verkligen en förmån. Vårt hållbarhetsarbete är världsledande och uppmärksammas ofta internationellt. Även om Sverige globalt sett är en liten marknad når vi ändå ut och gör skillnad hela vägen ut i leveranskedjorna. Sveriges regioner hjälps åt för att göra vad vi kan för att bidra till en förbättrad situation för de människor i världen som behöver det mest och för att säkerställa att de miljökrav vi ställer slår igenom ända fram till råvaruproducenter. När vi hjälps åt blir vi starkare och mer effektiva, vi gör gemensamma riskanalyser och delar upp arbetet sinsemellan. Det underlättar även för regionernas leverantörer, som har ett eget ansvar för att följa upp hållbarheten i sina egna leveranskedjor. Alla tillsammans har vi helt klart en bättre förmåga att nå Agenda 2030!

För mig personligen är det viktigt att känna att jag arbetar för något som framåtlutat påverkar världens utveckling i rätt riktning, och det är just vad den här rollen ger.

Vad är du mest stolt över?

Jag tycker att Sveriges regioner har lyckats göra hållbarhet till en integrerad del av inköpsarbetet – precis som det ska vara för att bli framgångsrikt. Det är främst ett resultat av ett engagerat och uthålligt arbete från våra många medarbetare runt om i regionerna och det är också de, som gör mig allra mest stolt.

Arkiv