Frukostwebbinariet inleddes med att Region F berättade om handlingsplanen för riskområdet handskar och andra generella förbrukningsvaror. En aktivitet som är central för riskområdet även kommande år är åtgärdsarbetet för de fabriksrevisioner som genomfördes i handskfabriker i Malaysia 2019. Emma Lewau, som deltog vid fabriksrevisionerna, berättade om sina upplevelser och erfarenheter på plats och om revisionsresultatet som bland annat visade på avvikelser gällande tvångsarbete (skuldslaveri) orsakat av rekryteringsavgifter. Hon berättade också om det intensiva åtgärdsarbete som pågått sedan genomförandet av fabriksrevisionerna samt den utveckling som skett på plats. Bland annat har fabrikerna infört zero-cost policyer och påbörjat processer kring återbetalning av rekryteringsavgifter till de arbetare som anställts innan införandet av zero-cost policyn.

Covid-19 har försvårat åtgärdsarbetet då fabriker inte släpper in revisorer på grund av den ökade smittorisken, samtidigt som det bedöms att riskerna för bland annat övertid är högre i och med den ökade efterfrågan på handskar under pandemin. Det har därför varit av stor vikt för region F att säkerställa att åtgärdsarbetet fortgår och att nya sätt för kontroller utforskas för att hantera riskerna.

Region F informerade även om sitt arbete med att ta fram nya kriterier för att adressera människorättsrisker i leveranskedjan för handskar.  

Tack Region F för ert arbete och för ett intressant webbinarium!

 

2020 11 16 Handskar

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv