Under pilotåret analyserades innehållet av ett urval av kemiska ämnen i produkter upphandlade av regioner och kommuner. Totalt analyserades 45 varor från 17 leverantörer inom produktområdena vårdtextilier, varselkläder och möbeltextilier samt i lekmattor, utklädningsdräkter, bollar och gymnastikmattor.

Kemkollen i siffror

- KemKollen "Mjukt och tryggt" är ett resultat av ett fantastiskt samarbete mellan alla som har deltagit - SKL Kommentus Inköpscentral, Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling, Trossa, Region Skåne, Region Östergötland, Region Stockholm, Stockholm stad, Göteborg stad, Region Uppsala, Region Jönköpings Län, Malmö stad och Helsingborg stad, säger Anna Löfström, hållbarhetsstrateg och ansvarig för KemKollen på SKL Kommentus Inköpscentral.

Resultatet från laboratorieanalyserna visar att det upphandlade sortiment som testats klarar sig bra. Även om skadliga ämnen hittades i flera varor var det i halter under lagstiftade gränsvärden och endast en vara innehöll högre halter av ett reglerat skadligt ämne.

För att ta del av rapporten och mer information se KemKollens webbsida hos SKL

rapport KemKollen

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv