Konferens bild 

Styrgruppens ordförande Ragna Forslund och vice ordförande Emma Lewau hälsade välkomna och presenterade programmet för dagen. Vidare inspiration från när (Mats Stålnacke är från Malmfälten i norr) och fjärran (Parul Sharma har i stort sett hela världen som arbetsfält).

Parul Sharma, CEO Academy for Human Rights, människorättsjurist och ordförande Amnesty Sverige, kallar inköpare och upphandlare för Sveriges viktigaste hållbarhetsproffessioner och förklarar att organisationens interna hälsokontroll tillsammans med välgrundade krav och strukturerad uppföljning är förutsättningar för att nå flera av målen i Agenda 2030. Nu vet hela nätverket vad vi menar med att hållbarhet = K3/U!

Mats Stålnacke som är ansvarig för hållbara inköp inom LKAB koncernen delade med sig av insikter och erfarenheter från LKAB:s spännande omställning från att utgöra ett av Sveriges mest belastande industrier till ett branschföredöme.

Inspirerade från omvärlden vändes sedan uppmärksamheten inåt mot samarbetet och en strategi för de kommande tio åren presenterades. Intern mobilisering, externa samarbeten och påverkansarbete står på programmet!

Efter lunch gav Karin Lonaeus och Katharina Högdin på Kansliet en samlad bild av året som gått och en summering av det som åstadkommits trots tiderna.

Efter den kicken var det dags för varje riskområde att enskilt arbeta med sina aktivitetsplaner för 2021. När sammanfattningarna summerades i mentiformat konstaterades att det blir ett intensivt kommande år!

Ordmoln 24 nov

Skrivet av: Christina Levin
Om författaren
Christina Levin arbetar som hållbarhetscontroller på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv