Anders Nordahl Säkerhets- och miljöchef Region Dalarna


Samarbetet oss regioner emellan är fantastiskt. Vi i Region Dalarna är för små för att kunna göra det här jobbet själva. Här kan vi bidra med en insats och tillsammans med övriga regioner göra ett arbete som ger mångdubbelt tillbaka.

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag arbetar som Säkerhets- och miljöchef i Region Dalarna. En roll som jag haft sedan 2009 även om den har förändrats i sitt innehåll genom åren. Vår avdelning utgör stödfunktioner till såväl högsta regionledningen som förvaltningar och alla verksamheter som vi har i länet. Ett oerhört spännande och minst sagt varierande arbete. Inom ”min” avdelning finns experter inom avfall, kemikalier, ledningssystem, informationssäkerhet, brand, katastrofmedicinsk beredskap m.m. Vi har ett tätt samarbete med vår Upphandlingsavdelning där vi är med och ställer krav samt följer upp avtalen.

Du är också Region Dalarnas regionala samordnare inom ramen för det nationella samarbetet med hållbar upphandling. Vad innebär det?

Inom ramen för det nationella samarbetet ansvarar vi, tillsammans med våra grannar Gävleborg, Västmanland och Uppsala, för riskområdet livsmedel. Vi har månadsmöten där vi går igenom vår fastställda handlingsplan där vi utifrån risker valt ut de livsmedel vi ska prioritera. Vi har dialog kring pågående och planerade uppföljningar och revisioner, samt information till och från övriga regioner i samarbetet. Utöver det samordnar vi oss kring branschdialoger osv. Livsmedel är ett område där vi har ett fåtal större avtalsparter till oss regioner som står för de betydande volymerna men det finns oändligt många underleverantörer runt om i världen. Vi som är regionala samordnare lär oss om livsmedel och dess risker kontinuerligt.

Varför är den här rollen viktig?

Livsmedel är nödvändigt för alla. Vi är måna om att de livsmedel vi köper in till regionerna ska vara schyssta på alla sätt. En granskning hos odlare i Spanien t.ex visade ganska snabbt att det finns en hel del oegentligheter gällande anställningsavtal och mänskliga rättigheter. Vi vill inte stödja sådana leverantörer utan gynna de som gör rätt och försöka förändra där vi ser att det sker missförhållanden. Den kunskap jag får genom det här samarbetet tar jag med mig till Region Dalarna och även privat. Jag är mån om vad som ligger på tallriken.

Vad är du mest stolt över?

Samarbetet oss regioner emellan är fantastiskt. Vi i Region Dalarna är för små för att kunna göra det här jobbet själva. Här kan vi bidra med en insats och tillsammans med övriga regioner göra ett arbete som ger mångdubbelt tillbaka.

Arkiv